Sträckor
Start: Norrvikens trädgårdar, Båstad
1. Lila markering på kartan ca 1,3 km Norrvikens trädgårdar - Kattviks fruktodling.

2.  Gul markering på kartan ca 2 km (uppför) Kattviksfruktodling - Mantals backens EKOodlingar.

3. Orange markering på kartan ca 6,8 km Mantals backens EKO odlingar - Bäckdalens trädgård

4. Grön markering på kartan ca 6,6 km Bäckdalens trädgård - Norrvikens trädgårdar
Totala sträckan ca 17 km