Om Smaka på Bjäre

Kattegattleden, den prisbelönta cykelleden från Helsingborg till
Göteborg, skulle 2019 marknadsföras lite extra och det skulle
arrangeras event i varje kommun längs leden med temat ” Smaka på
Kattegattleden”.
Annika Borgelin, numera VD för Båstad turism och näringsliv, sådde
då tanken om en sådan runda på Bjäre. Emma Jönsson, som är en
engagerad Bjärebo och bärodlare tog sig an uppgiften. Hennes
kontaktnät med andra producenter och kännedom om halvön blev en
stark grund till den ultimata smakrundan. Emmas tanke bakom varje
runda är att deltagaren ska åka därifrån, inte bara med fina minnen
från fantastiska platser, härliga möten och sagolika smaker, utan också
rik på kunskap de inte hade tidigare. Att få träffa producenter ute i
myllan och höra deras historia och jobbet bakom maten vi äter.
Vi vill att du ska känna dig välkommen till vår fantastiska livsplats!

Smaka På Bjäre Emma Jönsson Bjäre Bär